• ภาษาไทย
    • English

แผนกสูติกรรม

แผนกสูติกรรม
แผนกสูติกรรม ประกอบด้วย งานบริการวินิจฉัย รักษา และผ่าตัดแก้ไข โรคและความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว และสัตว์พิเศษอื่น ๆ เช่น กระต่าย แฮมสเตอร์ กระรอกบิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังเน้นการคุมกำเนิดถาวรด้วยวิธีผ่าตัด และชั่วคราว และให้บริการคลินิกสมบูรณ์พันธุ์ การบริการ                    
1.  ผ่าตัดทำหมัน                     
2.  ผ่าตัดแก้ไขมดลูกเป็นหนอง     
3.  ผ่าตัดเนื้องอกเต้านม                
4.  รักษาภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัข            
5.  อัลตร้าซาวด์ : ตรวจความผิดปกติของทางเดินระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย, ตรวจการตั้งท้อง
6.  ช่วยคลอด กรณีคลอดยาก                
7.  ผ่าตัดคลอด