• ภาษาไทย
    • English

แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติ

แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติ
บริการรักษาและพักฟื้นสัตว์ป่วยภาวะฉุกเฉิน รับพักฟื้นและดูแลสัตว์ป่วยจากแผนกอื่นๆ ดูแลและรักษาสัตว์ป่วยต่อจากหน่วยอายุรกรรมที่ได้รับการกู้ชีพ หรือสัตว์ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
การบริการ
-  รักษาสัตว์ป่วยหลังจากการศัลยกรรม             
-  รักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ ภาวะชักอย่างต่อเนื่อง ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯลฯ