• ภาษาไทย
    • English

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_html18/includes/bootstrap.inc).

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย
เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาสัตว์ใหญ่ วัว ม้า แพะ แกะและสัตว์ป่า ทั้งในโรงพยาบาลสัตว์และนอกสถานที่ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมสำหรับบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาการจัดการฟาร์ม และปัญหาสุขภาพสัตว์พื้นที่ภาคใต้
การบริการ
-    การตรวจรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรม)
-    การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง
-    การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
-    การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
-    การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
-    การตรวจรังสีวินิจฉัย
-    การตรวจทางพยาธิวิทยา
คลินิกโคชน (Fighting Bull Clinic)
เปิดบริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ รวมถึงมีคอกรับฝากสัตว์ป่วย มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการบริการ ได้แก่  เครื่องเอ็กซเรย์  เครื่องอัลตร้าซาวด์  กล้องส่องตรวจประเภทต่างๆ ห้องผ่าตัด เครื่องดมยาสลบและห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด เป็นต้น โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์
-    การตรวจรักษาโรคทั่วไป 
-    ตรวจสุขภาพ (เลือด  อุจจาระ  และปัสสาวะ)
-    การตรวจรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติ
-    ฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิ
-    บริการตัดแต่งกีบ
-    บริการตรวจโรคแท้งติดต่อ

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ: