• ภาษาไทย
    • English

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม
    หน่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปรวมทั้งการป้องกันโรคโดยการใช้วัคซีนต่างๆ เช่น และยากำจัดปรสิตให้การตรวจรักษาก่อนส่งไปหน่วยคลินิกต่างๆ ด้วยเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยที่มีความทันสมัยและทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ