• ภาษาไทย
    • English

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยการผ่าตัดทุกระบบ
    - ศัลยกรรมตกแต่งบาดแผล           
    - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ       
    - ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ       
    - ศัลยกรรมระบบสืบพันธ์ ทำหมัน       
    - ศัลยกรรมฉุกเฉินในระบบต่างๆ       
 
ทีมศัลยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญห้องผ่าตัดปลอดเชื้อที่มี มาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย