• ภาษาไทย
    • English

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
    โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แผนกอายุรกรรม
-    บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
-    บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรมต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
-    บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคและโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิเช่น การป้องกันเห็บหมัด การถ่ายพยาธิ การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ เป็นต้น
-    บริการคลินิกเฉพาะทางด้านต่าง ๆ อาทิเช่น คลินิกผิวหนัง คลินิกตา คลินิกทันตกรรม
-    บริการทางวิชาการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ในเรื่องโรคของสัตว์เลี้ยง โรคจากสัตว์ที่สามารถติดต่อมาสู่คน
แผนกศัลยกรรม บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ
-    ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน
-    ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
-    ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
-    ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ผ่าตัดทำหมัน
-    ศัลกรรมฉุกเฉินในระบบอื่น ๆ

 

รูปภาพประกอบ: