• ภาษาไทย
    • English

คลินิกม้า

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค โดยให้บริการทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ฯ และบริการตรวจรักษานอกสถานที่ มีคอกรับฝากม้าป่วย ทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาทางด้านอายุรกรรม เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป เจาะเลือด ถ่ายพยาธิ ตรวจรูปพรรณประจำตัวม้า การทำวัคซีน ถ่ายภาพรังสี (X-ray) การตรวจ อัลตราซาวด์ การเป็นสัดและตรวจท้อง เป็นต้น และบริการทางด้านศัลยกรรม เช่น ผ่าตัดทำหมันตัวผู้ หัตถการ (minor surgery) ผ่าตัดเย็บแผล เป็นต้น ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์กระดูกและข้อม้าแบบเคลื่อนที่ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ตรวจสัญญานชีพ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องพักฟื้นภายวางยาสลบเพื่อทำศัลยกรรม