• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลปศุสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 
โทร 075-489611(สำนักงานคณบดี) 075489614 (สำนักงานวิชาการ) โทรสาร 075-489611