• ภาษาไทย
    • English

คลินิกสัตว์ป่าและสัตว์สวยงาม

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_html18/includes/bootstrap.inc).

เปิดให้บริการรักษาสัตว์ชนิดพิเศษ รวมทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ความชำนาญการ ทั้งในด้านของอายุรกรรมและศัลยกรรม ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเลี้ยง การดูแลรักษาสัตว์ชนิดพิเศษต่างๆ ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับโรคสัตว์สู่คนที่อาจเกิดจากสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ตลอดจนทำการวิจัยด้านคลินิกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดพิเศษ สัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์
ชนิดสัตว์ที่คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเปิดให้บริการรักษาได้แก่
- สัตว์ฟันแทะประเภทต่างๆ เช่น กระต่าย หนู กระรอก จิงโจ้บิน และ ชินชิล่า เป็นต้น
- สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู กิ้งก่า
- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น เต่า ตะพาบ กบ
- สัตว์ปีก เช่น นก ห่าน หงส์
- สัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น สิงโต เสือ หมี ช้าง ลิง