• ภาษาไทย
    • English

หน่วยชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_html18/includes/bootstrap.inc).

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory)
    หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการมีดังนี้
-    การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางแบคทีเรียวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางราวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา
-    การตรวจวิเคราะห์โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์

 

รูปภาพประกอบ: