• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_html18/includes/bootstrap.inc).

โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

      โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี โดยเป็นแหล่งสำคัญในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาคใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ในเขตภาคใต้”