• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนาทางวิชาการวิสัญญีในสัตว์เล็ก หัวข้อ เลือกวางยาสลบอย่างไรให้น้องหมาน้องแมวปลอดภัยที่สุด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย ๑ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช